Lid raad van toezicht

Lid raad van toezicht

De Raad van Toezicht van Avian Thuiszorg wil op een betrokken en maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht houden op de organisatie.

Ze fungeert als sparringspartner, toetst besluiten (belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen) en geeft gevraagd en ongevraagd advies.

Dit alles conform de vastgelegde statuten en Governance code Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening met een (tweehoofdige) Raad van Bestuur.

Wegens het verstrijken van de zittingstermijn is er een vacature voor een lid Raad van Toezicht.

Van een lid van de raad van toezicht wordt verwacht dat hij/zij:

 • doel en grondslag van onze organisatie onderschrijft en loyaal in toezichthoudende zin meewerkt aan de realisatie van de geformuleerde doelstellingen;
 • zich onafhankelijk kan opstellen ten opzichte van de binnen de organisatie aanwezige geledingen en in de raad van toezicht;
 • in staat is de bestuurder te ondersteunen bij de uitoefening van haar functie;
 • zich betrokken voelt bij zorg aan ouderen en op hoofdlijnen vertrouwd is met de ontwikkelingen in de ouderenzorg;
 • inzicht heeft in politieke en maatschappelijke verhoudingen;
 • open staat voor een dialoog met belanghouders van de organisatie;
 • in staat is een heldere, toezichthoudende rol te definiëren en zich daarnaarte gedragen;
 • in staat is de leidende principes binnen de organisatie te bewaken en deorganisatie te bevragen op de realisatie daarvan;
 • inzicht heeft in, en kan denken en handelen vanuit een ‘lerendeorganisatie’ gedragen door professionals;
 • in staat is adequaat de dialoog met de bestuurder te voeren en daarbij ookzelf initiatieven kan nemen;
 • bekend is in en met de regio West Brabant (bij voorkeur ook woonachtig inde regio).

Specifieke functie-eisen

 • relevante en aantoonbare kennis van de zorgsector in het algemeen en de ouderenzorg in het bijzonder (door studie, opleiding en/of door ervaringsleren);
 • aantoonbare ervaring in de zorgsector en bij voorkeur meer specifiek in de ouderenzorg als bestuurder, toezichthouder;
 • aantoonbaar deskundig op het gebied van de zorgverlening, bijvoorbeeld ten aanzien van zorgprocessen, kwaliteit en veiligheid van zorg of klantgerichte ouderenzorg;
 • relevante en aantoonbare ervaring met toezicht op kwaliteit en veiligheid;
 • relevante kennis van of ervaring met juridische zaken op zorgterrein of hettoepassen van (informatie)technologie in de zorg is een pré.

Waar ga je werken?

Avian Thuiszorg is een middelgrote thuiszorg aanbieder. Door ons zorgaanbod bieden wij de cliënt de mogelijkheid om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Wij doen dit met respect voor de eigen levenswijze van de cliënt en in samenwerking met andere zorgverleners. Avian Thuiszorg is een organisatie waar veel kansen liggen voor medewerkers met initiatief.

Enthousiast?

Graag ontvangen wij je CV en motivatie. Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Avian Thuiszorg via 085 067 0007 of hrm@avianthuiszorg.nl. Bel gerust of stel je vraag via e-mail of chat functie op website.

Intakegesprek
gdpr-image
Wij, en derde partijen, maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, om jouw voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld het afstemmen van advertenties). Privacy Policy.