Privacyverklaring

Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons in goede handen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Zij mogen alleen informatie over de hulpverlening verstrekken aan derden die bij de zorgverlening betrokken zijn. Bovendien kan dat alleen met uw schriftelijke toestemming, tenzij de veiligheid van u of van uw omgeving in het geding is.

Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor uw overige persoonlijke gegevens, zoals die zijn opgenomen in het zorgdossier en in onze administratie.

Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens is vastgelegd in het ons privacyreglement. U heeft het recht om uw gegevens in te zien en zo nodig aan te laten passen. We bewaren uw dossier maximaal 15 jaar in het archief.

Download hier de Privacyverklaring

Intakegesprek
gdpr-image
Wij, en derde partijen, maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, om jouw voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld het afstemmen van advertenties). Privacy Policy.