Notice: Functie register_block_script_handle werd verkeerd aangeroepen. Het asset bestand voor de "editorScript" gedefinieerd in de "contact-form-7/contact-form-selector" blok definitie bestaat niet. Lees Foutopsporing in WordPress voor meer informatie. (Dit bericht is toegevoegd in versie 5.5.0.) in /home/avianzorgnl/domains/avianzorg.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 5835
Klachtenregeling – Avian Zorg

Klachtenregeling

Onze thuiszorginstelling streeft ernaar de kwaliteit van de dienstverlening voortdurend te verbeteren. Ondanks dit streven kan het voorkomen dat een cliënt of een zorgverlener niet tevreden is over de zorg- en dienstverlening van onze thuiszorginstelling. Onze thuiszorginstelling vindt het belangrijk dat eventuele klachten besproken worden en dat er serieus naar de klacht geluisterd wordt. Daarom heeft onze thuiszorginstelling een klachtenregeling opgesteld.

Zo dient u een klacht in
Indien u niet tevreden bent met hoe u behandeld wordt, of met de beslissingen die worden genomen, dan kunt u daarover klagen.

De eerste stap is het bespreken van uw klacht met de hulpverlener. Het kan voor het bespreken van de klacht soms handig zijn uw klacht op te schrijven; u vergeet dan niets. De hulpverlener weet dan ook precies waar het om gaat. Ook kan het handig zijn als u voor uzelf vast bedenkt wat een eventuele oplossing kan zijn.

Komt u er samen met de hulpverlener niet uit dan kunt u een gesprek over de klachten aanvragen met de leidinggevende (of de vertrouwenspersoon) van de hulpverlener. Elke hulpverlener heeft een leidinggevende, iemand die eindverantwoordelijk is. Het kan handig zijn schriftelijk een gesprek aan te vragen. Hiervoor kunt het contactformulier gebruiken. In uw schrijven kunt u alvast duidelijk maken om welke klachten het gaat. Soms kan het goed zijn te vermelden dat u oplossingen wilt zoeken. Vraag om een verslag van het gesprek, zodat de afspraken die gemaakt zijn tijdens het gesprek op papier staan. Later kunnen dan geen misverstanden ontstaan. De cliënt heeft het recht een klacht ook direct in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie.

U kunt uw klacht sturen naar:

Avian Thuiszorg
T.a.v. Klachtenfunctionaris
info@avian.nl

Zorgbelang
Zorgbelang kan informatie geven over de rechten en plichten van de cliënt en adviseren over wat u met uw klacht kunt doen. Een medewerker van Zorgbelang kan u ook ondersteunen, bijvoorbeeld bij het schrijven van een brief. Zorgbelang werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg en is een onderdeel van een Regionaal Patiënten/Consumenten Platform.
De contactgegevens zijn:

Zorgbelang,
afdeling: Informatie en Klachtenopvang,
Postadres: Postbus 2148,
2800 BG Gouda

info@zorgbelang-zuidholland.nl
www.zorgbelang-zuidholland.nl
l (WMO gerelateerd) adviespunt@zorgbelang-zuidholland.nl.

 

Wat doet de onafhankelijke klachtencommissie voor u?
Als u er met de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u terecht bij de landelijke geschillencommissie.

U kunt alleen per post contact opnemen met de onafhankelijke geschillencommissie. Wanneer u een klacht wilt indienen dient u dit te allen tijde schriftelijk te doen door een brief te sturen per post naar:

Geschillencommissie,
Postbus 90600,
2509 LP Den Haag

De klachtbrief dient voorzien te zijn van een handtekening van de klager en de volledige NAW gegevens van klager, te weten: naam, voorletters, adres, woonplaats en telefoonnummer van klager, alsmede de correcte en volledige NAW gegevens van de aangeklaagde.
De geschillencommissie informeert u over de verdere behandeling van uw klacht.
De klachtencommissie behandelt en beoordeelt de klacht binnen 6 weken na ontvangst daarvan en stelt de betrokkenen schriftelijk en met redenen omkleed in kennis van haar oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

Intakegesprek
gdpr-image
Wij, en derde partijen, maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken, om jouw voorkeuren op te slaan, maar ook voor marketingdoeleinden (bijvoorbeeld het afstemmen van advertenties). Privacy Policy.